מתי כדאי לפנות לאבחון דידקטי?

  • המלצת הצוות החינוכי בבית הספר.
  • קשיים בקריאה ובהבנת הנקרא.
  • פער בין ההשקעה בלמידה לבין ההישגים הלימודיים.
  • פער בין הישגי התלמיד לבין המצופה מבני גילו.
  • קצב עבודה איטי, אשר לא מאפשר לסיים מטלות לימודיות בזמן נתון.
  • פער בין יכולת ההבעה בכתב לבין יכולת ההבעה בעל-פה.